Tietoa

inverttereistä

Tietoa

Yleistä inverttereistä


Tietoa inverttereistä

Invertteri eli vaihtosuuntain muuttaa akustolta tulevan tasavirran (DC) vaihtovirraksi (AC). Invertteri ei tuota itsessään sähköä, se vain muuttaa sähkön muotoa kuormittaen tehonlähdettä.

Invertteriin sisääntulojännite riippuu invertterin rakenteesta, mutta Suomessa se on lähes aina 12V DC. Tämä johtuu siitä, että Suomessa käytetään 12V DC akkuja lähes aina. Invertterin ulostulojännite on Suomessa sama kuin sähköverkon verkkojännite eli 230V AC ja sen taajuus on 50 Hz.

Invertterin ulostulojännitteen muoto riippuu invertterissä käytetyistä komponenteista. Inverttereissä eniten käytettyjä ovat modifioitu eli muokattu siniaalto ja puhdas siniaalto.

Puhdas siniaalto on muodoltaan samaa kuin verkkovirran eli samaa kuin kotona pistorasiasta tuleva. Puhtaan siniaalto inverttereiden kanssa voidaan käyttää kaikkia elektroniikkalaitteita mutta muokattu siniaalto sopii vain osalle sähkölaitteista. Laitteiden ohjekirjoista voi lukea sen soveltuvuuden.

Tästä syystä suosittelemme aina hankkimaan invertterin, joka tuottaa puhdasta siniaaltoa ja näin kuluttajan ei tarvitse pohtia ja selvittää, voiko laitetta käyttää muokatun siniaalto invertterin kanssa.

Siniaalto invertterit

Invertterit, jotka tuottavat puhdasta siniaaltoa

Siniaalto invertterit

Puhdas siniaalto saadaan aikaiseksi tuottamalla jännitepulsseja vastaavasti kuin muokattu siniaalto, mutta virtaa kytketään ja katkotaan useita kertoja yhden vaihtojännitteen puoliaallon aikana. Kun puoliaalto nousee, jännitepulssit pitenevät ja huipun aikana ne kestävät pisimpään. Laskevan puoliaallon aikana ne lyhenevät.

Tämä toistuu jokaisella positiivisella ja negatiivisella puoliaallon puolella. Puhdas siniaalto vastaa jakeluverkon siniaallon muotoa.

Puhtaan siniaalto inverttereiden kanssa voidaan käyttää kaikkia elektroniikkalaitteita, invertterin tuottama vaihtovirta vastaa täysin kotona pistorasiasta tulevaa sähköä. 

Modifioitu siniaalto

Modifioitu siniaalto invertterit

Modifioitu siniaalto invertterit

Modifioitu eli muokattu siniaalto saadaan aikaiseksi katkomalla tasajännite sähköverkon vaihtojännitteen puoliaaltoihin sopiviksi positiivisiksi ja negatiivisiksi jännitepulsseiksi. Muokatun siniaallon taajuus on sama kuin sähköverkon siniaallossa eli 50 Hz, mutta sen muoto on huomattavasti erilainen.

Muodon erilaisuuden takia muokattu siniaalto voi aiheuttaa häiriöitä tai rikkoa herkemmän sähkölaitteen.

Aallon muodot

Siniaalto ja modifioitu siniaalto 

Asiakaspalvelu@innoe.fi

JMRA-Yhtiöt Oy

Y-tunnus: 2816946-5

Rekisteriseloste

Sopimusehdot

Maksutavat